Медицински Сестри и Акушерки

Квалификация извън Ирландия

Кандидатстване за регистрация на специалността (тите) регистъра

Медицински сестри и акушерки, които искат да практикуват професията си в Ирландия задължително трябва да са регистрирани в Борда на Медицинските Сестри и Акушерките на Ирландия. (NMBI).

Тази секция съдържа важна информация и инструкции за медицински сестри и акушерки, които са придобили квалификацията си извън Ирландия, но биха искали да бъдат регистрирани в NMBI.

Преди да започнете процеса по регистрация моля:

♦   Прочетете инструкциите за чуждестранни кандидати, който може да бъде изтеглен от тук, както и да се запознаете с цялото съдържание на тази страница.
♦   Уточнете в коя група за регистрация попадате (1, 2 или 3)
♦   Проумеете петте стъпки в процеса за регистрация в NMBI

Съвети за всички кандидати:

Тъй като резултатът от процеса на кандидатстване не може да се прогнозира, NMBI настоятелно ви съветва :

♦   Не организирайте пътуването си към Ирландия и не напускайте настоящата си работа, като се надявате на успешен резултат от кандидатурата Ви за регистрация. Моля изчакайте получаването на решението decision letter (Step 5) преди да организирате пътуване или да правите кариерни планове

♦   Не кандидатствайте за свободни позиции за Медицинска сестра или акушерка преди да получите решението за регистрация. Процедурата за регистрация не може да бъде ускорена заради наличието на предложение за работа, тъй като би било нечестно спрямо другите кандидати.

Кандидатстване за регистрация по специалност:

За да можете да кандидатствате за регистрация по определена специалност, вашето образование трябва да ви дава специалността за която кандидатствате. Например, ако образованието, което сте завършили Ви дава специалността „Медицинска сестра – Общ Профил“, можете да кандидатствате за регистрация за „Медицинска сестра – Общ Профил“.

Ако сте получили само специалността „Медицинска сестра – Общ Профил“ и имате голям опит като Педиатрична Сестра и желаете да бъдете регистрирана, като Педиатрична сестра, базирайки се на опита Ви това не би било възможно. За да бъдете регистрирани в NMBI, като педиатрична сестра, образованието и специалността, която сте придобили, трябва да бъде за педиатрична сестра.

Ако желаете да бъдете регистрирани по определена специалност и придобиването на тази тясна специалност е било след основния Ви модул за обучение, като Медицинска Сестра ОБЩ ПРОФИЛ или Акушерка съществуват специфични допълнителни изисквания за регистрация. Например, NMBI може да поиска, първоначално да бъдете регистрирани с базовата си специалност – Общ Профил или акушерка, преди да направи регистрация по тясна специалност. Това се случва на стъпка 4 от процеса за регистрация, когато се разглежда вашата кандидатура.

Application Groups

Преди да стартирате процедурата за регистрация, първо трябва да идентифицирате групата, в която попадате.

Това ще определи:

  • Типа и вида на документите, които ще се изискат от вас;
  • Дали ще се наложи или не пълно проучване на вашето образование;
  • Естеството на процеса на регистрация в рамките NMBI

За да определите групата, в която попадате погледнете таблицата и ако е нужно посетете страницата на всяка група индивидуално.

Кое от следните най-точно Ви описва? Вашата Група
Обучен(а) съм за медицинска сестра (ОБЩ ПРОФИЛ) или акушерка в Европейския съюз (ЕС) или Европейска Икономическа Зона,(ЕИЗ).
Отговарям на изискванията за автоматичното признаване или имам придобито право според изискванията на Директивата.
Group 1
Обучен(а) съм за медицинска сестра (ОБЩ ПРОФИЛ) или акушерка в Европейския съюз (ЕС) или Европейска Икономическа Зона,(ЕИЗ).
Търся признаване съгласно „Общата система“ в разпоредбите на на Директивата.
Group 2
Обучен(а) съм в Европейския съюз (ЕС) или Европейска Икономическа Зона,(ЕИЗ).
Специалността ми е различна от медицинска сестра (ОБЩ ПРОФИЛ) или акушерка.
Group 2
Обучен(а) съм извън Европейския съюз (ЕС) или Европейска Икономическа Зона,(ЕИЗ). Group 3

Track your application

As part of the application process, you will be given details of how to logon to the NMBI website through the My Account section.  You will be able to check on the status of your application and what documents are outstanding through the Track my application.

Download ImageGuide for Overseas Applicants

(PDF, 1.47 MB)

Download