Административни процедури

Регистрация:

Почти всички професии в областта на Здравеопазването, с цел гарантирането на висок професионален стандарт, подлежат на регистрационен режим.

  • Ние познаваме в детайли процедурите за регистрация, както и евентуалните трудности, който биха възникнали;
  • Ние подпомагаме кандидатите в процеса на регистрация, от началото, до получаването на PIN от съответната институция;
  • Ние предлагаме на работодателите, кандидати за работа, които са в крайна фаза от процеса за регистрация, или такива, които имат вече решение за регистрация, но не са получили все още PIN.
  • Нашите услуги са безплатни за кандидатите търсещи работа.

Процедурите за регистрация в Ирладските браншови структури

< Медицинска Сестри >     <            Лекари            >

<         Други         >